Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - webmaster

Pages: [1] 2 3 ... 14
1
สวัสดีครับ...ทุกท่าน

วันนี้ผมมีพระคาถาดีๆ ที่ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ มานำเสนอครับ...

พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก ( นะโม 3 จบ )

พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม
เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี
เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้... เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

( ขั้นต่ำ 3 จบครับ ควรหมั่นสวดเป็นประจำทุกวัน ยิ่งหลายจบยิ่งดี... )

เคล็ดลับในการสวดภาวนาพระคาถาคือ...
ศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ( น้อมใจระลึกนึกถึงให้เกิดภาพในใจ และระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในขณะสวด )

มีปัญญามีความเข้าใจในอานิสงส์ของพระคาถา ( เพื่อพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ ) มีความเพียรในการสวดภาวนาที่ต่อเนื่อง ( สวดให้ติดจิตขึ้นใจ ) เป้าหมายเพื่อพัฒนาจิตใจตนเอง ไปสู่ความบริสุทธิ์...

*** พระคาถานี้เกิดจากแนวความคิดหนึ่ง หลังจากผมมีโอกาสไปพบอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านให้แง่คิดว่า คนเราเกิดมานับภพชาติไม่ถ้วน บางคนสร้างสมบุญกุศลมามากมาย แต่ปัจจุบันไม่รู้วิธีนำบุญมาใช้ อาจารย์ก็ให้แนวคิดมา ผมเองก็นำมาคิดต่อ...เลยลองหาข้อมูลหาคำอธิฐานหรือพระคาถาดีๆในเว็บต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง แล้วลองนำมาเรียบเรียงเป็นพระคาถาบทใหม่ ...ตอนแรกก็กะว่าจะนำมาไว้สวดภาวนาคนเดียว แต่เมื่อได้ทดลองสวดอยู่หลายวัน ก็มีแนวคิดว่าถ้าสวดคนเดียวประโยชน์เกิดน้อย ถ้าเป็นพระคาถาที่ดี ให้คนอื่นได้มีโอกาสสวดภาวนาด้วย น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า เลยลองคัดลอกไปให้ท่านอาจารย์พิจารณาดู อาจารย์กล่าวว่าเป็นพระคาถาที่ดีครับ เหมาะที่จะนำไปเผยแผ่ต่อได้ครับ ... ผมก็เลยมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทดลองสวดภาวนากันครับคาถาบทเดิม
"นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ" พลังพระเปิดโลก เป็นพระคาถาเก่าแก่มาแต่โบราณกาล เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มากของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้ ได้แก่

นะ-คือ พระพุทธเจ้ากุกกะสันโธ องค์แรกในภัทรกัปนี้
โม-คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม องค์ต่อมา
พุท-คือ พระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ถัดมา
ธา-คือ พระพุทธเจ้าพระสมณโคดม องค์ปัจจุบัน
ยะ-คือ พระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคตกาลข้างหน้า
เรียบเรียงใหม่โดยคุณเอกณัฏฐ์
บุญกุศลใดที่เกิดจากการเรียบเรียงพระคาถาและเผยแผ่ ขออุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ได้อบรมสั่งสอนดวงจิตของข้าพเจ้ามาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน

ใครเหมาะที่จะสวดบทนี้บ้าง
1.ผู้ที่หวังความเจริญในชีวิต การงาน การค้า ความสุขสมบูรณ์
2.ผู้ที่ปฏิบัติธรรม...จะช่วยไปดึงบารมีเก่ามาส่งเสริมการปฏิบัติทางจิต
3.ผู้ที่กำลังหลงทางในชีวิต...บุญและแสงสว่างแห่งธรรมจะมาปรากฎในจิต

สรุปว่า ...สวดได้ทุกเพศทุกวัยครับ ควรสวดเป็นประจำทุกวันนะครับ

ท่านอาจารย์ที่เมตตาช่วยพิจารณาบทพระคาถา ท่านเองฝึกจิตมาตั้งแต่อายุ 13 ฝึกสมาธิมาตั้งสามสิบกว่าปี ตอนนี้ท่านฝึกวิปัสสนาต่อยอดอยู่ ( มหาสติ ) จิตท่านละเอียดมากๆๆๆ ( อรูปฌานขั้นสูง ) ถ้าบทพระคาถาไม่ดีจริง ท่านย่อมรู้ได้โดยจิตสัมผัส... ท่านอาจารย์คงไม่เห็นด้วยกับการนำมาเผยแผ่อย่างแน่นอน...

ก็หวังว่าทุกท่านจะทดลองสวดกันดูครับ ลองสวดดูสักอาทิตย์ก่อนก็ได้ครับ แล้วจะรู้สึกได้เองครับ ถ้าจิตรู้สึกดี...ก็ขอให้สวดต่อไปนะครับ และถ้ามีโอกาสก็ลองให้คนรอบข้างสวดด้วยนะครับ (หรือแชร์ต่อ) การได้ช่วยคนอื่นไปด้วย บุญบารมีก็เพิ่มขึ้น...อานิสงส์ของการสวดก็มากขึ้นตามบารมีธรรม...

หวังว่าทุกท่านจะได้พบสิ่งดีๆ...และธรรมจะปรากฎในจิตของทุกท่าน
ด้วยความปรารถนาดี
เอกณัฏฐ์

2

หนังขรัวโต อมตะเถระกรุงรัตนโกสินทร์...
หนังฉายโรง 28 พ.ค.58 ไปดูกันเยอะๆนะครับ
10


ซีดีภาวนา นวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม พัฒนาสมาธิ และการเจริญสติ


ลูกแก้วพระศรีโพธิญาณรังสี ( บารมีครูองค์โพธิญาณ )


ฝึกตามขั้นตอนเดียวกันครับ ทั้งซีดี ทั้งลูกแก้วครับ...
1.รับพลังจากซีดี ลูกแก้ว ขั้นตอนการเปิดจุดทั่วร่างกาย ... ปรับสมดุล ปรับธาตุ ...
2.ถ่ายพลังลงดิน เพื่อให้พลังไหล่เวียนทั่วร่างกาย ( รู้ตัวทั่วพร้อม )
3.ขยายจิต ออกไปกว้างๆ เข้าฌานกันไปเลย จิตจะละเอียดขึ้นๆ ทรงฌานได้ง่ายครับ


การฝึกต้องไม่เพ่ง ไม่เครียดนะครับ ต้องทำความรู้สึกกว้างๆ สบายๆ ครับ
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจฝึก พัฒนาจิต ... ขออนุโมทนาครับ
เอกณัฏฐ์


11สวัสดีครับ...ทุกท่าน

ศึกษาพุทธคุณองค์พระ ได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.luangputo.com/forum/index.php?topic=467.0

ศึกษาพุทธคุณของลูกแก้วพระศรีโพธิญาณรังสี ได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.luangputo.com/forum/index.php?topic=540.0แจกฟรี ท่านละ 1 ชุด ... ให้ทำตามวิธีการดังนี้

ส่งซองเปล่า ติดแสตมป์ 9 บาท จ่าหน้าถึงตัวคุณเอง...
( วงเล็บว่าขอรับองค์พระ และลูกแก้ว  ระบุว่าต้องแบบใดด้วย )

ส่งไปตามที่อยู่นี้ครับ
คุณ เสรี ลพยิ้ม
49/38 ซอยต้นแทน ถนนแจ้งวัฒนะ
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120รูปแบบที่เลือกได้  มีให้เลือก 3 แบบครับ
1.องค์พระสมเด็จเขียว และลูกแก้ว  :  อ่านเพิ่มเติมที่มาได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.luangputo.com/forum/index.php?topic=450.0

2.องค์พระนางพญา และลูกแก้ว  :  อ่านเพิ่มเติมที่มาได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.luangputo.com/forum/index.php?topic=531.0

3.ลูกแก้ว 2 ลูก  :  อ่านเพิ่มเติมที่มาได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.luangputo.com/forum/index.php?topic=539.0

รูปจะอยู่ด้านล่างนะครับ
ขอบคุณครับ ขออนุโมทนาที่สนใจฝึกจิตนะครับ
เอกณัฏฐ์13ขอเชิญ ดาวน์โหลดไฟล์ พระคาถาชินบัญชร ( แบบพระสงฆ์สวด )
คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างนี้ แล้วเลือกบันทึกไว้ในเครื่องของคุณ

แบบ Mp3 ไฟล์
http://www.luangputo.com/Zip/Sound.mp3

แบบ Zip ไฟล์
http://www.luangputo.com/Zip/Sound.zip

15นโยบายของทางเว็บไม่ใช่การแจกเพื่อให้นำไปสะสม หรือ ต้องมีหลายๆองค์ หลายๆแบบนะครับ
แต่ที่ทางเว็บได้พยายามจัดหาองค์พระสมเด็จโต มาแจกหลายๆแบบ เพื่อให้แต่ละท่านได้มีโอกาสเลือกแบบที่ถูกใจ
ทางเว็บต้องการให้ทุกท่านมีไว้ห้อยคอบูชา เพียงแค่ท่านละ 1 องค์ก็เพียงพอแล้ว และเน้นไปในเรื่องการปฏิบัติธรรม
ดังนั้นการแจกท่านจะได้รับ 1 ชุดเท่านั้นนะครับ นอกจากสูญหาย ก็ค่อยกลับมาแจ้งให้ทราบและพิจารณาเป็นรายๆไปครับ


ใช้บล๊อกพิมพ์เดิมที่เคยจัดสร้างไปแล้ว 1 ครั้ง ในรูปใช้ผงธรรมดาของโรงงานสีขาว
แต่การจัดสร้างคราวนี้จะให้เนื้อสีออกมาเขียวอ่อน แนวสีรักธรรมชาติ ความสงบสุขด้านจิตใจ
( ซึ่งจะมีมวลสารมงคงต่างๆที่ได้รวบรวมมาผสมอยู่ในองค์พระด้วย )
ชมภาพขนาดใหญ่ๆ ชัดๆได้ด้านล่างครับ ผงมวลสารมงคลต่างๆ ( มีผู้ร่วมบุญด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ )
- ผงพระคาถาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
- ผงชินบัญชร 108
- ผงจักรพรรดิ์ สายหลวงปู่ดู่ ( ได้รับมอบจากคุณรุชชานน ใจอินผล )
- ผงมวลสารมงคล 7,000 ชนิด ( ได้รับมอบจากคุณรุชชานน ใจอินผล )
- ผงในพิธีเป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน 16 มีค 56  ( ได้รับมอบจากคุณปัญจพร สกุลชัยสิริวิช )
- ผงแป้งวันไหว้ครู-เปิดโลก วันมาฆบูชา 2556
- ผงพระแตกหักของเกจิต่างๆ
- ผงแร่เหล็กน้ำพี้  จ.อุตรดิตถ์
- น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กทม.
- ผงธูปวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กทม.อธิษฐานจิตวาระที่ 1 หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร ( วัดปทุมวนาราม กทม. ) พระเถราจารย์ผู้ใหญ่ของหลวงพ่อถาวร มีหลายท่านอาทิเช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่เทสก์ เทสรังษี, ท่านเจ้าคุณโฮม แห่งวัดปทุมวนาราม  มีประสบการณ์ทางจิตอันเกิดแต่การภาวนานั้นมาอย่างโชกโชน ( 27/04/56 )

อธิษฐานจิตวาระที่ 2 หลวงปู่บัว แก้วคง ( วัดทัพหลวง ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ) องค์ท่านมีพลังบารมีด้านกสิณน้ำ ( ขั้นเอกอุ ) กระแสพลังวัตถุมงคลของท่านจะเย็นมากๆ องค์ท่านฝึกกสินน้ำตามสายวิชา หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ( 02/05/56 )

อธิษฐานจิตวาระที่ 3 อธิฐานจิตโดยครูบาอาจารย์ องค์ท่านบารมีสายโพธิญาณ ผู้เข้าถึงพลังแห่งฟ้าดิน ถ่ายทอดพลังวิชาปราณจักระ สามารถดึงพลังพุทธะจากโลกธาตุอื่นมาช่วยเสริมได้ จิตสมาธิระดับอรูปฌาน แต่โดยปกติองค์ท่านจะเน้นการเจริญสติอยู่เนื่องๆ ทำความรู้สึกตัว มีสติสัมปะชัญญะต่อเนื่อง ( 03/05/56 )องค์พระขนาด 1.5 x 2.4 x 0.5 ซ.ม. ( ขนาดเล็กกระทัดรัด จากรูปนี้เท่าขนาดองค์จริง )โครงการจัดสร้างองค์พระสมเด็จ หลังสมเด็จโต รุ่นบารมีครู
ขอเชิญอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้ครับ
http://www.luangputo.com/forum/index.php?topic=450.0


โดยนัยยะแห่งชื่อรุ่นบารมีครูนี้ ...
1.พระพุทธเจ้าคือครูผู้ประเสริฐสูงสุด เพื่อระลึกถึงพระองค์ เดินตามรอยธรรมของพระองค์
2.ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาอบรมสั่งสอนดวงจิตของเรา
3.ท่านที่ต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติ ก้าวหน้าในชีวิต ขอเชิญอารธนาบารมีสมเด็จโตเป็นครูบาอาจารย์ขอเชิญทุกท่านที่เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมภาวนา มามีส่วนร่วมในโครงการนี้
โดยองค์พระสมเด็จที่จะจัดสร้างในครั้งนี้ เน้นไปที่สามารถนำมาใช้ฝึกกรรมฐาน ช่วยทำสมาธิได้อย่างดียิ่ง
เพียงแค่นำมากำไว้ในมือ หรือห้อยคอ ร่วมกันในการฝึกนั่งสมาธิภาวนา จิตจะเป็นสมาธิง่ายขึ้นมาก
จิตจะร่วมได้เร็ว ท่านใดสัมผัสพลังงานได้ จะรู้สึกมีพลังงานไหล่ทั่วตัว มีพลังปราณธรรมธาตุช่วยจึงฝึกได้ง่าย
สามารถใช้ฝึกร่วมได้กับทุกสายวิชา ทุกแบบในการปฏิบัติ ช่วยให้คุณเริ่มต้นฝึกทำสมาธิได้ง่ายมากขึ้น
ท่านใดที่ฝึกทำสมาธิไม่ได้สักที ให้มาลองฝึกดู รับประกันเป็นนักภาวนาได้แน่นอน
สำหรับทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ จะได้รับองค์พระสมเด็จเป็นที่ระลึก และนำไปใช้ฝึก หรือ แจกต่อได้ด้วยครับ


คุณสมบัติในองค์พระสมเด็จโต
1.พลังพุทธคุณสูง
2.มีญาณบารมีสมเด็จโต
3.ระดับพลังสมาธิฝึกได้ตั้งแต่ขั้นต้น ไปจนถึงขั้นสูง แยกรูป แยกนาม
4.กระแสพลังจะขยายจิตออก ( ช่วยแก้อาการเพ่งได้ )
5.มีพลังในการนำจิตเข้าสู่สภาวะสมาธิได้ง่าย จิตรวม ( ฝึกต่อยอดเจริญสติได้ )
6.มีรูปแบบคลื่นพลังที่ส่งเสริมการฝึกเจริญสติ
7.ช่วยประคองสภาวะธรรม
8.มีพลังด้านเมตตามาก พลังสงบเย็น
9.กำไว้ในมือขณะแผ่เมตตา จะแผ่เมตตาออกไปได้มากขึ้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเพจใน Facebook ได้อีกช่องทางครับ คลิ๊กที่ลิงค์นี้ครับ
https://www.facebook.com/pages/Sang-Phra/380464952069086Pages: [1] 2 3 ... 14