Author Topic: บันทึกธรรม - 2 - หลวงปู่ท่อน ญาณธโร (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)  (Read 265 times)

นายเสรี ลพยิ้ม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1360
    • View Profile
บันทึกธรรม - 2 - หลวงปู่ท่อน ญาณธโร (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)

•ให้สำรวมอินทรีย์   พิจารณาวิปัสสนาภูมิ อริยสัจ ๔ มรรค ๘ คือ ทางเดิน
•ตามดูอาการหลับให้ละเอียด   มันค่อยๆ หลับไปอย่างไร
•เมื่อเกิดความปรุงแต่ง ก็ให้รู้ รู้แล้วพิจารณาตลอดสาย พิจารณาให้เกิดปัญญา รู้แล้วดับ
•สมาธิ คือ สมาธิ   ยังเป็นสมุทัย   พอถอนให้พิจารณากาย   เอาให้มันเบื่อหน่าย   ไม่งั้นจะเกิดทิฐิว่าตัวได้ ตัวถึง   เป็นวิปลาส
•พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงเอาชนะความเบียดเบียนด้วยความไม่เบียดเบียน   
ชนะคนไม่ดีด้วยความดี   พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้

•น้ำในน้ำนิ่ง จะเห็นปลา เห็นทรายชัด   ถ้าน้ำกระเพื่อมก็ไม่เห็น เปรียบกับจิตที่เป็นหนึ่งหยุดนิ่งย่อมรู้หมด   
มีอะไรรู้หมด   รู้จิตผู้อื่นต้องทำให้เป็นวสีจึงจะรู้ได้ตลอด
•วาจาใดที่ทำให้ตนเองบ้าง ทำให้ผู้อื่นบ้างไม่สบายหู ไม่สบายใจ วาจานั้นถือว่าเป็นวาจาที่ไม่ควรพูด
•เมื่อนกจับต้นไม้ต้นใด มันก็ถือว่าสักแต่จับอยู่เท่านั้น เมื่อบินไปแล้วก็หมดเรื่องไม่มีความอาลัยกับต้นไม้นั้น
•อริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิงได้ 
ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายใดๆ ทำให้ใจไม่อ้างว้างยากจน เป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย

•ต้องรวมพลังจิตไปอยู่จุดเดียว  จึงเกิดพลังพิเศษ   จึงเห็นธรรม
•ความสันโดษ มักน้อย  เป็นทรัพย์อันประเสริฐของผู้ต้องการความพ้นทุกข์
•ผู้ใดได้รับความสงบมากๆ คนนั้นคนรวย   ผู้ใดสะสมกองกิเลสมากๆ มีรูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์มากๆ ฟุ่มเฟือยอยู่ในกามสุข คนนั้นเป็นคนจน มีหนทางถึงหายนะแน่นอน
•อวิชชา คือความไม่รู้   ถ้ารู้อยู่เป็นวิชชา

•อย่าเอาแต่จะชนะอย่างเดียว เสียงแข็งขึ้นเพราะจะเอาชนะกัน ยิ่งแข็งยิ่งแตกหักง่าย
•ใจมันต้องเผ็ดเด็ดเดี่ยวลงไป   ทำความเพียรแผดเผากิเลสให้หนักแน่น
•จงอยู่กับพระวินัยให้เคร่งครัด

•ผู้จะไปนิพพานต้องไม่มีอะไรข้องสักอย่าง   รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะก็ไม่ข้อง   ต้องเป็นผู้เลี้ยงง่าย
กินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย มีแต่ง่ายๆ มันก็ไม่ข้อง
•ใครจะว่าชั่วก็ตามที ใครจะว่าดีก็ตามชัง อยู่อย่างนั้นแหละ  ไม่มีดี ไม่มีชั่วตามใครทั้งนั้น   
โลกธรรมถูกต้องไม่หวั่นไหว สบายตัวคนเดียวก็พอ

บันทึกธรรม - 2 - หลวงปู่ท่อน ญาณธโร (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)